top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

היבטי מס בהשקעות תושבי חוץ בישראלשיטת המס בישראל הינה שיטה טריטוריאלית, משמע, יחידים או תאגיד העונים על הגדרת "תושב-ישראל" בהתאם להגדרתם בחקיקת המס, יהיו כפופים למס בישראל על כל הכנסותיהם מכל מקור, הן בישראל והן מחוץ לישראל. כך גם השקעה בידי תושב חוץ שהופקה בישראל תהיה כפופה למס בישראל בהתאם לכללי מקור הפקת ההכנסה ולישראל תקום זכות מיסוי ראשונה למעט אם נקבע אחרת בהסכמים בין מדינתיים.

מדינת ישראל מעודדת השקעות זרות בישראל בעיקר באמצעות שתי מערכות חוקים מרכזיים. הראשונה: מערכת חוקים הנובעת מחקיקת מס בינלאומית והינה באמצעות גיבוש הסכם בין מדינתי למניעת מניעת כפל מס. השניה: מערכת חוקים שמקורה בחקיקת המס המקומית הכוללת בתוכה הטבות מס לתושבי חוץ ומעניקה פטורים והנחות למשקיע הזר בישראל.


במאמר זה נסקור את עיקר הטבות המס למשקיעים זרים במיזמים ישראלים הנובעים ממערכת החוקים השניה, משמע מערכת החוקים שמקורה בחקיקת המס הישראלית ללא תלות או קשר לקיומו או אי קיומו של הסכם בין מדינתי שיכול רק להטיב עם המשקיע הזר.


נדגיש כי לכל אחד ממסלולי ההטבות כאמור לעיל קבועים תנאים מקדמיים מצטברים שצריכים להתקיים על מנת שהמשקיע הזר יהנה מהטבת המס. להלן עיקר הטבות המס:


הטבות מס למשקיעי חוץ בחברה במפעל טכנולוגי מועדף - מדינת ישראל מעודדת באמצעות חוקי עידוד שונים פיתוח טכנולוגיות ישראליות ומעניקה הטבות במס לחברה המקבלת הכרה של מפעל טכנולוגי מאושר. קבלת האישור כאמור לעיל טעון עמידה בתנאים מצטברים שנקבעו בחוקי עידוד השקעות הון ובקבלת אישורים מקדמיים מרשות המסים. על המשקיע הזר לבדוק היטב האם חברת המטרה הינה בעלת אישור מפעל טכנולוגי מאושר, מהו תוקף האישור, עמידה של חברת המטרה בתנאי האישור, קבלת אישור מקדמי מרשות המסים ועוד. חברה העומדת בכל האישורים והמבחנים זכאית לשיעור מס חברות מופחת בשיעור של 7.5%-16% תלוי במקום מושבו של המפעל הטכנולוגי המאושר בישראל (במקום שיעור מס חברות של 23%) ושיעור מס מדיבידנד מופחת שנע בין 20% ויכול להגיע ל- 4% מס על דיבידנד בידי משקיע תושב חוץ.

פטור ממס באמצעות גופי השקעה - בהתקיים כל התנאים המעוגנים בחקיקת המס הישראלית, קרנות השקעה יכולות להגיש בקשה לקבלת אישור לפטור ממס למשקיעי החוץ ולקבל אישור מקדמי (Pre-Rolling) מרשות המסים לקבלת הפטור כאמור ובלבד שהקרן תשקיע במיזמים ישראלים.

פטור ממס מרווחי הון - בהתקיים תנאים מסוימים המוגדרים בחקיקת המס ובהיעדר מוסד קבע, תושב חוץ זכאי לפטור ממס רווח הון על הכנסות ורווחים שהפיק מניירת ערך של חברה ישראלית הנסחרת בבורסה. הפטור ממס כולל גם פטור על הכנסות ריבית מניירות ערך, רווחים מהפרשי שער ומכירה של יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ.

פטור מריבית - בהתקיים התנאים שבחוק, תושב חוץ המשקיע בישראל זכאי לפטור ממס על הכנסות ריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה על אג"ח נסחרת בבורסה בישראל, רווחים משער חליפין, רווחים מיחידה בקרן נאמנות פטורה ויחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ.

הטבות מע"מ למשקיעי חוץ – חקיקת מע"מ מספקת הגנות ממס למשקיעי חוץ, חלק מן ההטבות / ההגנות מעוגנות בחקיקת המס וחלקם בחקיקה בינלאומית. גם כאן ניתן יהיה לעמוד על הטבות המס לאחר בחינת מסלול ההשקעה בידי תושב החוץ במיזם הישראלי.

החזר מס לתושב החוץ - בנוסף לאמור לעיל, חקיקת המס הישראלית מאפשרת לתושב חוץ לפתוח בהליך מיוחד לקבלת החזר מס בישראל על מסים ששילם ביתר בישראל. מדובר בהליך מיוחד המתנהל מול מחלקה ייעודית המטפלת בבקשות להחזר מס בידי תושב חוץ ובקשה שצריכה להיות מנומקת לפי סעיפי הפטור וסעיפי האמנה למניעת כפל מס.

לסיכום – חקיקת המס הישראלית מעודדת משקיעים זרים לבצע השקעות בישראל. בפרקטיקה מרבית המיזמים הטכנולוגים והמשקיעים יחד בונים את מבנה המס האולטימטיבי עבור המשקיע ועבור המיזם עצמו. על מנת למטב את הטבות המס המעוגנות בחקיקה הישראלית ולהימנע מחשיפות מס מיותרות, יש לבצע תכנון נכון ומדויק של מבנה ההשקעה בידי המשקיע הזר.

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה ולכל פטור ממס קיימים מבחני משנה רבים ותנאים מקדמיים שיש לבחון ולסקור בהתאם להשקעה הפרטנית. מטרת רשימה זו הינה לסקור באופן כללי את הטבות המס המעוגנים בחקיקת המס הישראלית לתושבי חוץ.

 

משרנו ממליץ לתושבי חוץ המעוניינים להשקיע בישראל לעשות זאת בליווי של מומחה מס מקומי עוד בטרם ביצוע ההשקעה על מנת להגן על עצמם מחשיפות מס מיותרת.

 

הכותבת הינה עו"ד ימית טבקארו בעלת נסיון של למעלה מ- 15 שנים בתחום במסים ומספקת שירותים בכל תחומי המסים ליחידם ולחברות.


דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155

אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.

Commentaires


bottom of page