top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

השלכות על תושבות היחיד בתקופת הקורונה

עודכן: 29 ביולי 2020וירוס הקורונה Covid -19 פרץ לעולמנו בסערה והוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. לכניסתו של וירוס הקורונה לחיינו השפעה גלובלית מרחיקת לכת שבעקבותיה מדינות רבות נקטו צעדים חריגים מתוך מטרה לשמור על בריאות הציבור ולבודד את האוכלוסייה לצורך מניעת הדבקה. בין הצעדים הקיצוניים שננקטו, נסגרו שדות תעופה ו/או מעברי גבול או שהתעבורה בהן הוגבלה, בוטלו טיסות, הוטל סגר חלקי או מלא , הוטלו מגבלות על שהייה מחוץ לבתים במהלך הסגר, נסגרו עסקים רבים, הוטלה חובת בידוד המאלצת שהות בישראל למי שהגיע מחו"ל וחלילה מי שחלה בקורונה נאלץ לשהות בישראל עד להחלמתו ולהשלמת תקופת הבידוד, ואלו רק חלק מהדוגמאות שישבשו את השגרה העולמית.


לעצם השהייה בישראל קיימת השפעה ישירה על מניין ימי השהייה בישראל של מי שנאלץ להשאר בישראל ונזכיר כי בהתאם לפקודת מס הכנסה קיימים 3 מבחני על להוכחת תושבותו של היחיד לצרכי מס.

להלן בקצרה:

  1. המבחן האובייקטיבי – מבחן מרכז החיים המורכב ממבחני משנה רבים שהינם אובייקטיבים ומשתנים מאחד לאחר וניתנים לבחינה כל מקרה לגופו.

  2. המבחן הסובייקטיבי – מבחן כוונת העזיבה וכל הפעולות שנעשו לצורך ניתוק התושבות מישראל.

  3. מבחן הימים – מבחן טכני הניתן לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה וקובע בתוכו חזקה הניתנת לסתירה לפיה יחיד השוהה בישראל מעבר לתקופות הקבועות בחוק, חזקה עליו שהוא תושב ישראל. להלן 2 החלופות הקבועות בפקודת מס הכנסה:

חלופה ראשונה

  • שהייה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס. (שנה קלנדרית)

חלופה שניה – 2 תנאים מצטברים

  • שהייה בישראל של לפחות 30 ימים לשנה הנבחנת

  • ובסך הכל שהייה של 425 ימים בשלוש שנות מס רצופות.

יחיד שעזב את ישראל משנת 2016 וטוען כי אינו תושב ישראל וחלה עליו אילו מחזקות הימים (לרוב החלופה השנייה מתקיימת), נדרש להגיש דוח למס הכנסה בצירוף הצהרת תושבות הכוללת 26 שאלות ודרישה להצהרה על מניין ימי השהייה בישראל.


המציאות שנוצרה בעקבות משבר הקורונה גרמה ליחידים שביקרו בישראל לשהות בישראל מעבר למתוכנן, לשהות בבידוד מאולץ, לביקורי משפחות להתארך (דוגמא להורים גרושים או ביקור משפחה ועוד) ליחידים שעזבו את הארץ לצרכי עבודה והמשבר העולמי גרם לפיטוריהם ולחזור לפני הזמן לישראל (בטרם חלוף 4 שנים) ואלו חלק קטן מדוגמאות מחיי היומיום למי שמנהל את חייו על קו אווירי ברחבי הגלובוס וחייו השתבשו בעקבות משבר הקורונה.


נכון לכתיבת שורות אלו רשות המסים לא הוציאה כל הבהרה בסוגייה זו ומכאן שעלינו לפנות לדין הכללי והפסיקה. נזכיר כי מבחן הימים הינו מבחן טכני אך לא אבסולוטי. מבחן זה ניתן לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה ויש לבחון את כל המבחנים הסובייקטיבים והאובייקטיבים כמקשה אחת (מרכז החיים הכלכלי, המשפחתי, העסקי , הפוליטי , דיווחי המס של היחיד, המס ששילם בחו"ל וכו').


במקרים מסויימים הפסיקה הכריעה כי שהייה בישראל לצורך ביקור קרוב משפחה או טיפול במחלתו אינה מספיקה להוכיח את תושבות היחיד בישראל על פי מבחן הימים. הפסיקה לא הסדירה סוגיית השהייה בישראל בשל חשש מהתפשטות וירוס הקורונה בעולם ויש להזהיר מגישה לפיה הסבר לשהייה בישראל הנובעת מ"חשש מוירוס הקורונה" שכן סיבה זו עלולה להתפרש באופן שבו היחיד מבקש לראות את מדינת ישראל כמקום מבטחים וכבית ומכאן עלולה להיות השפעה ישירה על קביעת תושבות היחיד לצרכי מס.


קביעת תושבותו של היחיד בשל בשל שהייה מרובה בישראל בעקבות משבר הקורונה מעוררת ספקות רבים ודורשת יותר מתמיד דבקות והוכחה של המבחנים האובייקטיבים והסובייקטיביים.

אנו ממליצים ליחידים שנאלצו לשהות בישראל בתקופת משבר הקורונה או נאלצו לחזור לישראל לפני הזמן לפנות למשרדנו לקבלת לייעוץ משפטי.

 

עו"ד (יועצת המס) ימית טבקארו תשמח לעמור לרשותכם בכל שאלה או הבהרה

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.

Comentários


bottom of page