top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

משולש הזהב בתכנון והקמת מבנה פעילות בינלאומית

עודכן: 29 ביולי 2020במאמר זה נסקור את שלושת הרכיבים העיקריים בפתיחת פעילות בינלאומית ונביא זווית ראייה שונה לסדר הנכון להקמת מבנה פעילות בינלאומית. נקודת המוצא במלאכת תכנון והקמת המבנה המשפטי לפעילות בינלאומית הינה בחינה של המבנה התפעולי של העסק ובעיקר מבנה ה- B2B ומבנה ה- B2C, מבנה רגולטורי מקומי ומבנה התשלומים והצינורות הבנקאיים של העסק.


כלל הזהב להקמת מבנה בינלאומי מנצח הינו שילוב של שלושה רכיבים עיקריים שצריכים לעבוד בהרמוניה מושלמת והם: רגולציה מקומית, מערך תשלומים ומיסוי.


רגולציה מקומית – בחינת הרגולציה המקומית תתבצע לרב באמצעות עורך דין מקומי שיאפיין את הפעילות העסקית, הרישוי הנדרש, קהלי היעד וכו' והוא זה שיתווה את המותר והאסור לפעילות העסקית לרבות אפיון דרישות מקומיות לדומא : דרישות שיווק, רישוי, צוות מקומי, הכשרה לעובדים ועוד.

אפיון זה חשוב מאד ויתן לנו תמונה מקיפה על המשאבים הדרושים, העלויות, הליך הרישוי וכל דרישה שתשפיע על המנגנון התפעולי של העסק.


הקמת מערך תשלומים – ההסדרה הרגולטורית של העסק מאפשרת לנו פנייה למוסדות פיננסים ולבניית מערך התשלומים שכן הגדרה ורישוי נכונים מאפשרים לגופים הפיננסים לשייך את העסק לענף מסויים עם הרישוי הנדרש לו ובכך לאפשר הקמת מערך תשלומים וחשבונות בנקים ייעודיים לתפעול מערך ה- B2B ומערך ה- B2C ובעלויות זולות משמעותית ממבנים שמערך הרגולציה שלהם אינו מוסדר.


הקמת מבנה המס – בניגוד לדעה הרווחת, זהו השלב האחרון ולא הראשון בתכנון מבנה בינלאומי. מסים מגיעים אחרי בניית מערך התפעול ורגולציה מקומית. בתוך המבנה יש לקחת בחשבון חשיפות מע"מ, חשיפות למניעת כפל מס, ניכוי מס במקור, מס בידי בעלי המניות, חברות האחזקה, אמנות מס ועוד ועוד.


כמן כן, ישנה חשיבות גבוה לתכנון הפעילות במדינות בהן ישראל חתומה על אמנה למניעת כפל מס. קחו לדוגמא את מדינת קפריסין, יעד שעסקים ישראלים רבים פתחו בו פעילות, מרחק טיסה קצר מישראל, טיסות זמינות, רישוי זול, מיסוי אטרקטיבי. יעד שעל פניו נראה אטרקטיבי מאד אך בעל חיסרון גדול מאד מאחר וממשלת ישראל אינה חתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ממשלת קפריסין ובכך ישנה חשיפה לכפל מס בידי החברה שהוקמה ובעלי המניות שלה.


את כל המשתנים הנ"ל יש לבחון כמקשה אחת על מנת לנהל אסטרטגיה משפטית נכונה שתתחבר למציאות ולאסטרטגיה העסקית כדי שהעסק יעבוד בהרמוניה וימזער חשיפות מס.

 

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.


Σχόλια


bottom of page